november 28, 2023
Blogg

Carl johan de geer skända flaggan

Carl Johan De Geer och ”Skända Flaggan”

Carl Johan De Geer är en välkänd konstnär och upphovsman till ”Skända flaggan”, en konstinstallation som skapade stor kontrovers i Sverige under 1960-talet. Men vad handlar det egentligen om? Och varför skapade det sådan uppståndelse?

Uppståndelsen kring “Skända flaggan”

”Skända flaggan” var en del av en större utställning 1967 på Moderna Museet i Stockholm. Verket består av en svensk flagga med avbildningar av bland annat nazisymboler och pornografiskt material. I decennier efteråt, upprörde konstverket många och fortsätter att vara ett starkt diskussionsunderlag om yttrandefrihet och konstens gränser.

Födelsenamn Födelsedatum Bekant för
Baron Carl Johan Louis De Geer 13 Juli 1938 Skända flaggan, författande, grafisk design

De Geers motiv och tankar kring verket

De Geer har förklarad att verket var en protest mot den svenska neutralitetspolitiken under andra världskriget. Genom att ”skända” den svenska flaggan, ville han ifrågasätta och provocera samhällets syn på nationalism och patriotism. Men vad tycker du? Är konstens uppgift att provocera, eller gick detta verket för långt, till och med för en protest?

Eftermäle och fortsatt debatt

”Skända flaggan” är fortfarande högst relevant idag, när vi fortfarande diskuterar yttrandefrihetens gränser och konstens roll i samhället. Så, nästa gång du hör talas om Carl Johan De Geer och hans verk ”Skända flaggan”, ta tillfället att reflektera över dessa frågor. Trots kontroversen har De Geers arbete utan tvekan lämnat ett outplånligt avtryck i svensk konsthistoria.

  • 1967: ”Skända flaggan” visas först på Moderna museet i Stockholm.
  • 2015: Verket visas i Malmö och leder till protestaktioner.

Sammanfattningsvis

Är De Geer en provokatör eller enfaldig? En frihetens försvarare eller en respektlös vandal? Tyck vad du vill, men hans konst får oss att tänka och reflektera. Kanske är detta ändå konstens högsta syfte: att utmana, störa och fascinera oss. Och i detta avseende har Carl Johan De Geer verkligen lyckats. Var det rätt att ”skända flaggan”? Frågan är upp till dig att besvara.

Leave feedback about this

  • Kvalité
  • Underhållande
  • Intressant