november 28, 2023
Blogg

Får man filma på allmän plats

Får man filma på allmän plats?

Att filma på allmän plats? Visst, du kanske tänker – vad kan väl gå fel? Men vänta bara, det är mer komplext än så. Vi dyker in i ämnet tillsammans, okej?

Viktigt att veta Faktiska reglerna Säkerhetsförberedelser
Allmän plats Juridiskt tillåtet att filma Vidstånd till privatlivet
Personligt utrymme Obligatoriskt med samtycke Respektera individers rättigheter
Offentliga evenemang Tillåtet med vissa begränsningar Var medveten om omkringliggande
Police områden Tillåtet, om inte säkerhet hindras Säkerhet kommer först

De faktiska reglerna

I teorin är det faktiskt tillåtet att filma på allmän plats i Sverige – men det finns vissa ramar du måste räkna med. Det stora man bör tänka på är att det inte är tillåtet att filma personer utan deras uttryckliga samtycke om de befinner sig på en privat plats.

Personligt utrymme

Säg att du filmar i en park och fångar några personer i bakgrunden. Om dessa personer inte uttryckligen har gett sitt samtycke till att bli filmade, är du i gråzonen mellan vad som är juridiskt tillåtet och vad som inte är det. Så, mitt bästa råd? Var öppen, var respektfull och fråga om tillstånd innan du rullar.

Offentliga evenemang

Om det är ett större, offentligt tillgängligt evenemang, är reglerna lite lösare – men kom ihåg att respekt alltid bör vara högsta prioritet. Allmänheten, säkerhet och integritet måste alltid komma först.

Polisens områden

Och hur är det med att filma polisen då? Ja, det är tillåtet, men bara så länge det inte hindrar polisen i sitt arbete eller äventyrar säkerheten. Förståeligt, eller hur?

Summat av kardemumman är så här: Ja, du får filma på allmän plats, men du behöver agera med respekt och integritet. Så länge du gör det, bör du vara i det klara. Men nu är du i alla fall mer rustad för att veta hur du ska agera på rätt sätt, och det är huvudsaken, eller hur?

Leave feedback about this

  • Kvalité
  • Underhållande
  • Intressant