november 30, 2023
Blogg

Hur lång är reaktionssträckan om du kör i 100 km/h

Hur lång är reaktionssträckan om du kör i 100 km/h?

Jag vet att detta är en fråga som många av oss oftast grunnar på. Speciellt när vi kör på motorvägen och hastighetsmätaren visar på hundra. Så hur lång är egentligen reaktionssträckan om du kör i 100 km/h?

Låt oss först förstå vad reaktionssträckan innebär. Det är den sträcka som fordonet fortsätter att köra under den tid som föraren upptäcker en fara och till dess att foten når bromspedalen. Med tiden så är vi ganska bekanta, vi brukar säga att ungefär 1 sekund är en rimlig genomsnittlig reaktionstid, men vad betyder det när det gäller sträcka?

Reaktionssträcka vid 100 km/h

Om vi antar att genomsnittlig reaktionstid för en förare är cirka 1 sekund, och du kör i 100 km/h, så innebär det att du kör omkring 28 meter innan du börjar bromsa. Det är ganska långt, eller hur? För att ge dig en mer visuell bild, tänk på fyra till sex genomsnittliga bilar parkerade efter varandra. Detta är bara reaktionssträckan, tänk också på bromssträckan och stoppsträckan.

Körhastighet (km/h) Reaktionstid (sek) Reaktionssträcka (m)
50 1 14
70 1 20
90 1 25
100 1 28

Sammanfattande tankar

Att vara medveten om vår reaktionssträcka och hur faktorer som hastighet och uppmärksamhet påverkar den är viktigt för både vår säkerhet och andra på vägen. Vi bör alltid se till att vi håller en säker hastighet och avstånd till fordonet framför oss för att minimera riskerna. Kör försiktigt!

Leave feedback about this

  • Kvalité
  • Underhållande
  • Intressant