november 28, 2023
Blogg

Hur många dör i trafiken varje år i sverige

Hur många dör i trafiken varje år i Sverige?

I Sverige är vi tyvärr inte främmande för sorgliga nyheter om trafikolyckor och dess tragiska konsekvenser. En vanlig fråga som uppkommer är ”hur många dör i trafiken varje år i Sverige?”

År Antal döda Trend
2017 250
2018 245
2019 221
2020 214

Även om statistiken visar att det finns en minskning av antalet dödsfall i trafiken, måste man vara medveten om att varje nummer i tabellen representerar en mänsklig förlust och obeskrivlig sorg för de anhöriga. Sverige har som mål att år 2020 ha noll dödsfall i trafiken, en målsättning under Nollvisionen för trafiksäkerhet. Trots att vi inte nådde målet för 2020, visar den minskande trenden att vi är på rätt väg.

Vad kan vi göra för att minska detta tal ytterligare?

Eftersom trafiksäkerhet är en fråga som berör oss alla, bör vi alla delta i arbetet för att förbättra det. Här är några saker vi alla kan göra:

  • Försöka undvika att köra i dåligt väder för att minimera risker.
  • Använda bilbälte och se till att alla passagerare också gör det.
  • Köra försiktigt, speciellt i områden med hög fotgängartrafik eller skolor.
  • Kolla regelbundet bilens tillstånd, underhålla den och försäkra oss om att den är i bra skick.

Kom ihåg, det enda accepterade antalet trafikrelaterade dödsfall är noll. Vi har alla ett ansvar att bidra till att hålla vägarna säkra. Var en del av lösningen, inte problemet.

Leave feedback about this

  • Kvalité
  • Underhållande
  • Intressant