november 28, 2023
Blogg

Hur många kurder finns det i världen

Hur många kurder finns det i världen?

Kurder är en unik etnisk grupp som sprids över flera länder i Mellanöstern, inklusive Irak, Iran, Syrien och Turkiet. Men du kanske frågar, ”hur många kurder finns det i världen egentligen?” Svaret överraskar dig kanske. Låt oss dyka in!

Land Antal Kurder (i miljoner) Procent av befolkningen
Turkiet 14-20 15-20%
Irak 5-6 15-20%
Iran 8-9 10-15%
Syrien 2-3 10%

En global dykning

Om vi tar hela världen i beaktning, uppskattas det att det finns mellan 30 och 40 miljoner kurder globalt. Detta inkluderar kurdiska diasporan över hela världen. Men låt oss inte glömma att dessa siffror är uppskattningar och kan variera beroende på källa.

Kurdernas bidrag

Kurder har gjort betydande bidrag till de länder de bor i och världen över. Från litteratur, musik, till politiska rörelser. De spelar en viktig roll i den brokiga duken av global kultur.

  • Kultur: Kurdernas folkdans, musik och litteratur är berömd över hela världen.
  • Politik: Kurdiska ledare har spelat nyckelroller i politiska rörelser i Mellanöstern.
  • Ekonomi: Kurderna har bidragit mycket till ekonomierna i de länder där de bor, särskilt inom jordbruk och handel.

Slutsats

Att svara på ”Hur många kurder finns det i världen?” är inget enkelt svar. Men en sak är klar, deras bidrag och närvaro kan inte ignoreras, oavsett var de befinner sig i världen.

Leave feedback about this

  • Kvalité
  • Underhållande
  • Intressant