november 30, 2023
Blogg

Hur många timmar får man jobba i sträck

Hur många timmar får man jobba i sträck?

Frågan ”Hur många timmar får man jobba i sträck?” är ganska vanlig. Låt oss dyka in i det och försöka få en tydlig insikt. Arbetsmiljölagen i Sverige anger klart och tydligt att en anställd bör ha minst 11 timmars kontinuerlig vila varje 24 timmars period, vilket innebär att du inte borde arbeta mer än 13 timmar i sträck.

Särarbetstid

Särarbetstid kan dock appliceras i vissa fall och det kan finnas tillfällen då en anställd arbetar fler än 13 timmar i sträck. Detta behöver inte nödvändigtvis vara en daglig händelse, utan kan hända ibland beroende på arbetskraven.

Lag Max timmar per dag Undantag
Arbetsmiljölagen 13 timmar Särarbetstid
Särarbetstid Över 13 timmar Tillämplig i vissa fall
Vardaglig arbetstid Max 8 timmar Kan ökas upp till 10 timmar
Vecko viloperiod 24 timmar plus daglig vila

Ökad arbetsbelastning och resultat

Även om det är möjligt att arbeta långa timmar vid vissa tillfällen, visar forskning att det ofta leder till minskad produktivitet. Så att veta ”hur många timmar får man jobba i sträck?” är inte bara viktigt för att följa lagar och regler, utan också för att säkerställa effektivitet och arbetars hälsa.

Slutord

Kom ihåg, det är inte bara om antalet timmar man arbetar, utan också om hur dessa timmar används. Att ta regelbundna raster är också avgörande för att upprätthålla en hög produktivitetsnivå genom arbetsdagen.

  • Arbete smartare, inte hårdare
  • Optimal arbetsbelastning för optimal produktivitet
  • Arbetsbalans är nyckeln till framgång

Leave feedback about this

  • Kvalité
  • Underhållande
  • Intressant