november 28, 2023
Blogg

Svårt att hitta ord när jag pratar

Varför är det svårt att hitta ord när jag pratar?

Visst kan vi alla känna oss som att vi ’tappat orden’ i en konversation. Men varför händer detta? Och vad kan man göra åt det?

Bland huvudorsakerna, kan vi nämna stress, ångest och trötthet. Kort sagt, när vårt sinne är upptaget med andra tankar och känslor, kan vi kämpa för att hitta rätt ord att uttrycka oss. Förståelsen för detta fenomen kan ge oss verktygen vi behöver för att ta itu med det.

Stress och ordflöde

När vi är stressade fungerar vår hjärna i högvarv. Detta kan vara en bra sak om vi löser ett svårt matematiskt problem men inte om vi försöker hitta rätt ord när vi pratar. Under stress kan vår hjärna prioritera om. Vi kan bli mer koncentrerade på ’hotet’ vi upplever än att hitta rätt ord.

Ångest och ordflöde

Ångest fungerar liknande som stress på många sätt. Än mer, ångest kan göra oss mer självmedvetna och mer medvetna om vår kommunikation. Detta kan paradoxalt nog göra det svårare för oss att hitta ord när vi pratar.

Trötthet och ordflöde

Den sista faktorn vi ska belysa är trötthet. När vi är trötta fungerar våra kognitiva processer inte optimalt. Dessa inkluderar tankeprocessen bakom att hitta rätt ord när vi pratar.

Orsak Effekt Hur man hanterar det
Stress Svårt att hitta ord Hanteringsstrategier för stress
Ångest Ökad självmedvetenhet Ångesthantering & självkänsla arbete
Trötthet Minskad kognitiv prestanda Vila och vila tekniker

Det viktiga att ihågkomma är att vi alla ’tappar orden’ ibland. Det är inget att skämmas över eller oroa sig över. För det mesta är det bara ett tecken på att vi är lite stressade, oroliga eller trötta. Med lite skick och tålamod kan vi hantera denna fråga med samma självsäkerhet som vi hanterar någon annan del av vårt liv.

Tips och Tricks för att förbättra ordflödet

 • Försök att undvika stress och ångest, var lugn och avslappnad.
 • Träna på att hitta ord, öka ditt ordförråd.
 • Få tillräckligt med sömn, trötthet kan påverka ditt ordflöde.
 • Var inte för hård mot dig själv, ingen är perfekt.
 • Leave feedback about this

  • Kvalité
  • Underhållande
  • Intressant