november 28, 2023
Blogg

Vad är skillnaden mellan sunni och shia

Jag inser att vi dyker direkt in i en djup pool fylld med tusen års historia och teologiska skillnader. Men jag ska försöka klargöra vad som är skillnaden mellan sunni och shia för dig.

Orsaker till splittringen mellan shia och sunni

Aldrig undrade över vad själva kärnpunkten är? Orsaken till splittringen går tillbaka till Profeten Muhammads död år 632, vilket skapade en maktstrid om vem skulle bli hans efterträdare, kallad kalif. Shias accepterar bara Profetens blodsrelaterade familj som kalifer, medan sunnierna accepterar valda ledare.

Nu undrar du kanske, ”men betyder det att deras trosuppfattningar är lika splittrade?”

Trosläror och praktiker

Intressant nog är shia och sunni teologi mycket lik, de delar de fem pelarna i islam och har djup respekt för Koranen och Profeten. Skillnaderna ligger i vissa specifika religiösa praktiker, föredragen juridisk skola och vissa historiska händelser.

Här är en kort lista över några av dessa skillnader:

  • Shia har en passionerad kult runt Ali, Muhammads kusin och svärson, som de anser vara den rättmätiga kalifens.
  • Sunni beundrar Ali men ser inte honom som central för deras tro.
  • Shia har en ceremoni kallad Ashura, för att minnas Alis son Husseins martyrium.
  • Sunni har ingen liknande ritual.
Sekter Grunnläggare Specifika praktiker
Sunni Valda ledare Enhetliga ritualer, Inga särskilda historiska minnesceremonier
Shia Profetens familj Jublande kultföring till Ali, Ashura-ceremoni

Påminn dig själv om att detta är en ytlig titt in i en mycket mer komplex och färgstark scen av religiös tro. Men genom denna korta genomgång hoppas jag att du nu förstår lite mer om vad som är skillnaden mellan sunni och shia.

Leave feedback about this

  • Kvalité
  • Underhållande
  • Intressant